Letra de ligason :

Sélectionnez votre langue

Signes diacritics

Los signes diacritics

Los signes diacritics que son cinc en occitan

Accent grèu : à è ò

Foncion : qu'indica que la vocau a un son ubèrt
Grafèma e AFI : à [a]
Exemple : serà
Transcripcion en AFI : [se'ra]

Grafèma e AFI : è [ɛ]
Exemple : tèrra
Transcripcion en AFI : ['tɛrrɔ]

Grafèma e AFI : ò [ɔ]
Exemple : pòrta
Transcripcion en AFI : ['pɔrtɔ]

Foncion : Que pòt indicar tanben que la vocau e pòrta l'accent tonic quan non correspon pas aus principis generaus de l'accentuacion.
Exemple : fàcia
Transcripcion en AFI : ['fasjɔ]

Accent agut : á é í ó ú

Foncion : Sus las letras (e), (i), (o), (u), qu'indica que la vocau e pòrta l'accent tonic quan ne correspon pas aus principis generaus de l'accentuacion.
Grafèma e AFI : é [e]
Exemple : espés
Transcripcion en AFI : [es'pes]

Grafèma e AFI : í [i]
Exemple : país
Transcripcion en AFI : [pa'is]

Grafèma e AFI : ó [u]
Exemple : curiós
Transcripcion en AFI : [ky'rjus]

Grafèma e AFI : ú [y]
Exemple : dessús
Transcripcion en AFI : [de'sys]

Foncion : Sus la letra á, en fin de mot, que càmbia tanben la prononciacion dens cèrtas variantas.
Grafèma e AFI : [ɔ] en lengadocian e vivaroaupenc
Exemple : librariá
Transcripcion en AFI : [libra'rjɔ]

Trèma : ï ü

Foncion : Que's hica suus ü e ï plaçadas après una vocala (a, e, o, u) entà indicar que's pronóncian separadament, e atau muishar que n'i a pas nat diftongue.
Grafèma e AFI : [i]
Exemple : arcaïc
Transcripcion en AFI : [arka'ik]

Exemple : preïstoric
Transcripcion en AFI : [preistu'rik]

Grafèma e AFI : [y]
Exemple : flaüta
Transcripcion en AFI : [fla'ytɔ]

Exemple : reünion
Transcripcion en AFI : [rey'nju]

Foncion : Le grop que's pòt prononciar [ui] ou [wi]
Grafèma e AFI : [ui]
Exemple : sssa
Transcripcion en AFI : [su'isɔ]

Grafèma e AFI : [wi]
Transcripcion en AFI : ['swisɔ]

Foncion : Que's pòt hicar sus la (u) deus grops (gu) e (qu) : en aqueste cas, que's pronóncian.
Grafèma e AFI : [kw]
Exemple : enèra
Transcripcion en AFI : [en'kwɛrɔ]

Foncion : Aquiu qu'ei facultatiu, alavetz qu'a meilèu ua valor pedagogica.
Grafèma e AFI : [kw]
Exemple : linistic
Transcripcion en AFI : [lingwis'tik]

Cedilha : ç

Foncion : Que's hica davant (a), (o), (u) o a la fin d'un mot entà obtiéner lo son [s].
Grafèma e AFI : [s]
Exemple : biaça
Transcripcion en AFI : [['bjasɔ]

Exemple : faiçon
Transcripcion en AFI : [faj'su]

Exemple : boçut
Transcripcion en AFI : [bu'syt]

Exemple : braç
Transcripcion en AFI : [bras]

Punt interior : n·h s·h

Foncion : Qu'ei ua particularitat deu gascon entà evitar la formacion deus grops (nh) [ɲ] e (sh) [ʃ].
Grafèma e AFI : [nh]
Exemple : in·hèrn
Transcripcion en AFI : [in'hɛr]

Grafèma e AFI : [sh]
Exemple : des·har
Transcripcion en AFI : [des'ha]

Las letras majusculas que guardan los signes diacritics entà ua lectura mei aisida : Àustria, Èva.
L'accent circonflèxe n'existeish pas en occitan.