Letra de ligason :

Diccionari occitan

Resultats de la recèrca (47) :

haie d'arbresnf baranha.Faure (vivaro-alpin)
bouquet d'arbresnm mata (nf).Faure (vivaro-alpin)
arbres (ensemble des)nm aubrilha (nf).Faure (vivaro-alpin)
arbres (secouer les * pour fairev breiar (Han).Faure (vivaro-alpin)
marbrenm marme, marbre, maubre (nm) ; peira marma (nf).Faure (vivaro-alpin)
marbrenm.marme, marb(r)e (fr).Atau que's ditz (gascon)
marbré, -eadjmarbrenc, -a.Laus (languedocien)
marbrenmmaubre m.CREO Provença (provençal)
marbrenm marbre / marme.Laus (languedocien)
marbrem.marme * carrière de ~
f. marmièra
Lagarde (languedocien)
marbrenm.maubre / marbreLexique limousin
marbrem.marme, marbreRei Bèthvéder (gascon)
marbré, -eadj marbrat, -aa ; maubrat, -aa.Faure (vivaro-alpin)
marbrem.marme | marb(r)e ; pèiramarme f.
◊ une plaque de ~ commémorative : ua taulamarme f.
◊ froid comme le ~ : hred com la pèiramarme \ua cadena de putz \un nas de can.
◊ un visage de ~ : ua cara de pèira.
◊ coeur de ~ : → coeur.
Per Noste (gascon)
marbréa.marbrat Lagarde (languedocien)
marbrervt.marb(r)ar | marbrejar.Per Noste (gascon)
marbrervt marbrar.Laus (languedocien)
marbrerv marbrar, maubrar.Faure (vivaro-alpin)
marbrerief.marmeria | marbreria.Per Noste (gascon)
marbrerienf marbraria, marbrariá, maubraria, maubrariá.Faure (vivaro-alpin)
marbreur,-eusen.marbraire,-a.Per Noste (gascon)
marbrerienf marbrariá.Laus (languedocien)