Letra de ligason :

Diccionari occitan

Resultats de la recèrca (391) :

surestimerv.
 • lang : subrestimar
 • gasc : suberestimar ; susestimar
Basic (commun gasc-lang)
suréleverv.
 • lang : subreauçar
 • gasc : suberhauçar
Basic (commun gasc-lang)
surenchérirv.(devenir encore plus cher)
 • lang : subrencarir
 • gasc : suberencarir
Basic (commun gasc-lang)
sûretéf.seguretatBasic (commun gasc-lang)
sureaum.saüc
 • lang : sambuc
Basic (commun gasc-lang)
surenchèref.susdita
 • lang : subredicha / subredita
 • gasc : suberdita
Basic (commun gasc-lang)
sûrementad.segurament Basic (commun gasc-lang)
surexposerv.
 • lang : subrexpausar
 • gasc : suberexpausar
Basic (commun gasc-lang)
surenchérirv.
 • lang : subredire
 • gasc : suberdíser
Basic (commun gasc-lang)
sur, sureadjaisse, -a ADL, aigre, -a ADL. Omelhièr (Auvergnat)
sûr, sûrea.segur, seguraBasic (commun gasc-lang)
sûr, sûrea.(loc. adv. : bien sûr !) de segur ! ; solide !Basic (commun gasc-lang)
usuref.(prêt) usuraBasic (commun gasc-lang)
usuref.(général) usadura
 • gasc : usadís (m)
Basic (commun gasc-lang)
mesuref.mesura
 • lang : pagèla
 • gasc : pagèra
Basic (commun gasc-lang)
masuref.barraca
 • lang : casal (m)
 • gasc : masèra
Basic (commun gasc-lang)
sûreténf
 • seguretat f.
 • en # : en part de sauvetat ; a sauvament.
 • de # : de seguretat.
CREO Provença (provençal)
sureaum.saüquèrRei Bèthvéder (gascon)
surestimerv.suberestimar, susestimarRei Bèthvéder (gascon)
sureaum.sambuc, saüc Lagarde (languedocien)
sureaunmsaiúc/sàiuc ADL, suquetèir LBR. Omelhièr (Auvergnat)
sûrementadv.segurament, ath/au segur, ath/au solide.Atau que's ditz (gascon)
sureaunmsambuc, sambuquier m.CREO Provença (provençal)
surélevervtennautar/ennaltar LBR. Omelhièr (Auvergnat)
sûreténf.seguretat.Atau que's ditz (gascon)