Dictionnaire occitan

Résultats de la recherche (391) :

tonsuref.tonsuraRei Bèthvéder (gascon)
mesurerv mesurar.Faure (vivaro-alpin)
morsurenf morsura, mordura, mossura.Faure (vivaro-alpin)
assurervt.assegurar.Atau que's ditz (gascon)
mesurervt.mesurar, pagerar.Atau que's ditz (gascon)
censurenfcensura.Laus (languedocien)
tonsurenf tonsura.Laus (languedocien)
morsurenfmordida, mossegada, mordedura.Laus (languedocien)
censurenfcensura f.CREO Provença (provençal)
fur (au) et à mesure que loc. adv. a proporcion que, a dicha que, a mesura que ; a de reng (M).Faure (vivaro-alpin)
mesurer (se)vp.mesurà’s ; pagerà’s ; hà’i dab.
◊ se ~ des yeux : pagerà’s dab los uelhs.
◊ tu ne peux pas te ~ à lui : n’ès pas de pagèra dab eth.
◊ veux-tu te ~ avec moi ? : e vòs hà’i dab jo ? | i vòs har dab jo ?
Per Noste (gascon)
mesureurnm mesuraire.Faure (vivaro-alpin)
démesuré, -eadjdesmesurat, -ada, demasiat, -ada.Laus (languedocien)
blessuref.herida ; blaçadura ; nafra(da) | nafradura ; alebadura.Per Noste (gascon)
présurervt.(a)presurar.Per Noste (gascon)
présurervt calhar (avec la présure), empresurar.Laus (languedocien)
démesuréadjdesmesurat ; demasiat.CREO Provença (provençal)
rassurerv.rassegurar Lagarde (languedocien)
censurervt.censurar.Per Noste (gascon)
épissuref.encapsada ; empèut m. | embèut m. ; juntadura.Per Noste (gascon)
fressuref.freishina ; corada | coradilha ; meguina {Big.}.
◊ ~ d’agneau : pinganada.
◊ un plat de ~ : ua coradilha ; ua demandada.
Per Noste (gascon)
blessuref.nafra(dura), alebadura, blaçaduraRei Bèthvéder (gascon)
censurerv.censurarRei Bèthvéder (gascon)
blessurenf nafra, plaga, blessura.Faure (vivaro-alpin)
tonsurerv coronar, tonsurar.Faure (vivaro-alpin)

Voir dans le term'Òc

Smartphones

dicod'Òc & verb'Òc pour smartphone

Android

Clavier prédictif en occitan

Orthographe

Correcteur orthographique en occitan