Lettre de liaison :

Dictionnaire occitan

Résultats de la recherche (13) :

araignéef.(insecte) aranhaBasic (commun gasc-lang)
araignéef.(toile d’~) telaranhaBasic (commun gasc-lang)
araignéef.aranha Lagarde (languedocien)
araignéenf.aranha. Toiled'araignée:(es)talaraca, tarlaca, telara-nha. Ôterlestoilesd'araignées:estalaracar, estarlacar, estelaranhar.Atau que's ditz (gascon)
araignéenfaranhada ADL, aranha PCD, 'ranha. Omelhièr (Auvergnat)
araignéenf
  • aranha f.
  • toile d'# : teranhina f.
  • # de mer : esquinada f.
CREO Provença (provençal)
araignéenf
  • aranha
  • toile d'araignée telaranha, rantela, aranhada.
Laus (languedocien)
araignéenf aranha. A l’ausir, fariá cheire las aranhas. Aqueu d’aquí viu de patas d’aranhas.Faure (vivaro-alpin)
araignéef.aranha. ∫ (toile d’~) aranhat m. ; tela d’aranha ; telaranha ; tarlaca | taralaca | telaraca.Per Noste (gascon)
araignéef.targanha, tataranha, targaina, aranha G Rei Bèthvéder (gascon)
araignée (toile d')nf telaranha.Faure (vivaro-alpin)
filer (araignée)v téisser.Faure (vivaro-alpin)
toile d'araignéenf telaranha ; tela d’aranha. Aqueu d’aquí, l’i vendrà pas de tela d’aranha entre las jambas.Faure (vivaro-alpin)

Voir dans le term'Òc

Smartphones

dicod'Òc & verb'Òc pour smartphone

Android

Clavier prédictif en occitan

Orthographe

Correcteur orthographique en occitan